Ariel

Uranus I

   Ariel ("AIR ee el") jest dwunastym ze znanych nam satelitów Urana :

    orbita:  190,930 km from Uranus
    diameter: 1158 km
    masa:   1.27e21 kg

   Ariel jest psotny duchem w dziele Szekspira pt: "The Tempest".

   Odkryta przez Lassell w 1851.

   Ariel i Titania są dość podobne choć Titania jest 35%większą. Wszystkie z dużych księżycy Urana posiadają strukturę złożoną w 40-50% z lodu, reszta to skały, aczkolwiek jest to większa część skalna niż w przypadku dużych księżycy Saturna takich jakRhea.

   Powierzchnia Ariel to mnóstwo różnego typu kraterów powiązanych z ciągnącymi się kilometrami dolinami, które bywają głębsze niż 10 km. Jest to podobieństwem do dużo większej i bardziej rozległej sytuacji powierchniowej Titanii.Część kraterów zdaje się że jest połowicznie zanurzonych.Powierzchnia Ariel jest dość młoda (choć starsza niż Enceladus); to oczywiście pewne procesy w dalszym ciągu odgrywają tu nie bagatelną rolę.Część grzbietów w środku dolin uznawanych jest jako pagórki lodowe.

   Ariel mógł kiedyś posiadać gorące jądro lecz teraz jest zamarznięty.Być może doliny i pęknięcia powstały gdy Ariel zamarzł.

Więcej na temat Ariel

Zagadnienia


Contents .... Uran ... Miranda .... Ariel ... Umbriel ... Dane Host


Bill Arnett; last updated: 1995 March 3


oferty pracy > praca
hosting > domeny