Dodatek  1b: Dane układu Słonecznego 2


Patrz  w dół żeby poznać klucz do kolumn.

dane fizyczne

      Promień  Masa          obroty wymiary
Nazwa    (km)   (kg) gęstość Abo  Vo (days)   (km)
--------- ------- ------- ---- --- ----- ------ ----------
Słońce    695000 1.99e30 1.41  ? -26.  24.6

Merkury2440 3.30e23 5.43 .11 -1.9 58.6 Venus 6052 4.87e24 5.24 .65 -4.4 -243 Ziemia6378 5.97e24 5.52 .30 - 0.99 Mars 3397 6.42e23 3.93 .15 -2.0 1.03 Jowisz71492 1.90e27 1.33 .52 -2.7 0.41 Saturn 60268 5.68e26 0.69 .47 0.7 0.45 Uran 25559 8.68e25 1.32 .51 5.5 -0.72 Neptun 24766 1.02e26 1.64 .41 7.8 0.67 Pluton1150 1.27e22 2.06 .55 13.6 -6.39 (z)

Księżyc1738 7.35e22 3.34 .12 -12.7 S

Phobos 11 1.08e16 1.9 .06 11.3 S 13.5 x 10.8 x 9.4 Deimos 6 1.80e15 1.8 .07 12.3 S 7.5 x 6.1 x 5.5

Metis 20 9.56e16 2.8 .05 17.5 ? Adrastea 10 1.91e16 4.5 .05 18.7 ? 12.5 x 10 x 7.5 Amalthea 94 3.5 e18 1. .05 14.1 S 135 x 83 x 75 Thebe 50 7.77e17 1.5 .05 16.0 S 55 x 45 Io 1821 8.93e22 3.53 .61 5.0 S Europa 1565 4.80e22 2.99 .64 5.3 S Ganymede 2634 1.48e23 1.94 .42 4.6 S Callisto 2403 1.08e23 1.85 .20 5.6 S Leda 8 5.68e15 2.7 ? 20.2 ? Himalia 93 9.56e18 2.8 ? 15.0 0.4 Lysithea 18 7.77e16 3.1 ? 18.2 ? Elara 38 7.77e17 3.3 ? 16.6 0.5 Ananke 15 3.82e16 2.7 ? 18.9 ? Carme 20 9.56e16 2.8 ? 17.9 ? Pasiphae 25 1.91e17 2.9 ? 16.9 ? Sinope 18 7.77e16 3.1 ? 18.0 ?

Pan 10 ? ? .5 ? ? Atlas 15 ? ? .9 18.0 ? 20 x 10 Prometheus 46 2.70e17 0.7 .6 15.8 ? 72 x 43 x 32 Pandora 42 2.20e17 0.7 .9 16.5 ? 57 x 42 x 31 Epimetheus 57 5.59e17 0.6 .8 15.7 S 69 x 55 x 55 Janus 89 1.98e18 0.65 .8 14.5 S 99 x 96 x 76 Mimas 199 3.75e19 1.14 .5 12.9 S Enceladus 249 7.30e19 1.12 .99 11.7 S Tethys 530 6.22e20 1.00 .9 10.2 S Telesto 15 ? ? .5 18.7 ? 17 x 14 x 13 Calypso 13 ? ? .6 19.0 ? 17 x 11 x 11 Dione 560 1.05e21 1.44 .7 10.4 S Helene 16 ? ? .7 18.4 ? 18 x 16 x 15 Rhea 764 2.31e21 1.24 .7 9.7 S Titan 2575 1.35e23 1.88 .21 8.3 S Hyperion 143 1.77e19 1.4 .3 14.2 chaotic 185 x 140 x 113 Iapetus 718 1.59e21 1.02 .2 11.1 S (y) Phoebe 110 4.00e18 0.7 .06 16.5 0.4 115 x 110 x 105

Cordelia 13 ? ? .07 24.0 ? Ophelia 16 ? ? .07 24.0 ? Bianca 22 ? ? .07 23.0 ? Cressida 33 ? ? .07 22.0 ? Desdemona 29 ? ? .07 22.0 ? Juliet 42 ? ? .07 22.0 ? Portia 55 ? ? .07 21.0 ? Rosalind 27 ? ? .07 22.0 ? Belinda 34 ? ? .07 22.0 ? Puck 77 ? ? .07 20.0 ? Miranda 236 6.59e19 1.20 .27 16.5 S 240 x 234 x 233 Ariel 581 1.35e21 1.67 .34 14.4 S 581 x 578 x 578 Umbriel 585 1.17e21 1.40 .18 15.3 S Titania 789 3.53e21 1.71 .27 14.0 S Oberon 761 3.01e21 1.63 .24 14.2 S Caliban 40 .07 21.9 Stephano 15 .07 24.3 Sycorax 80 .07 20.4 Prospero 20 .07 23.2 Setebos 20 .07 23.3

Naiad 29 ? ? .06 25.0 ? Thalassa 40 ? ? .06 24.0 ? Despina 74 ? ? .06 23.0 ? Galatea 79 ? ? .06 23.0 ? Larissa 96 ? ? .06 21.0 ? 104 x 89 Proteus 209 ? ? .06 20.0 ? 218 x 208 x 201 Triton 1353 2.15e22 2.05 .7 13.6 S Nereid 170 ? ? .2 18.7 ?

Charon 586 1.90e21 2.24 .32 15.5 S (z)

Klucz: Promień równikowy podany jest w  km (wysoce wątpliwy dla małych  księżyców) Masę podano w  kilograms wliczając ciężar atmosfery ale wyłączający satelity.   gęstość  g/cm3. Abo geometria obiektu albedo. Vo Wielkość gwiazdowa obiektu , widoczne światło z opozycji. Rotacja gwiezdna  jako  część rotacji równikowej w dniach (negatywna=wsteczna; S=równoczesny).  Wymiary promieni ciał niesferycznych..

Notatki: (y) Wielkość gwiazdowa  Iapetus'  jest zmienna i oscyluje pomiędzy 10.2 a 11.9 (z)  masa, promień i gęstość Plutona i   Charonona są w dalszym ciągu niepewne( ) Część danych  podanych powyżej jest bardziej dziesiętnych niż powinno być. Bardziej dokładne dane znajdziecie na  JPL's Horizons- na telnecie i na ich www


Contents ... Appendices ... Orbital ... Physical ... Misc ... Extrema ... Host

Bill Arnett; last updated: 2002 Dec 9

oferty pracy > praca
hosting > domeny