Larissa

Neptune VII

   Larissa ("LA ree suh") to piąty ze znanych księżyców Neptuna:
    orbita:  73,600 km od Neptuna
    średnica: 193 km (208 x 178)
    masa:   ?  
   Larissa była córką Pelasgus.

   Harold Reitsema jest zwykle gloryfikowany odkryciem Larissa  za pomocą by ground-based stellar occultation observations. Pierwsze (i jak dotąd jedyne) zdjęcia uzyskano dopiero za pomocą Voyager 2.

   Tak jak  Proteus, Larissa posiada nieregularny kształt  (nie sferyczny) i zdaje się że jest pokryta kraterami.

Więcej na temat Larissa

Zagadnienia


Contents ... Neptune ... Galatea ... Larissa ... Proteus ... Data Host

Bill Arnett; last updated: 1997 Oct 29

oferty pracy > praca
hosting > domeny