Kometa Halleya

   

   W 1705 Edmond Halley używając nowo sformułowanej przez Newton's definicji ruchu wyliczył że kometa widziana w w 1531, 1607,i 1682 pwróci 1758 (co stanie się po jego śmierci). Kometa zgodnie z jego teorią powróciła i w ramach uhonorowania jego zasługi .

   Czas obiegnięcia orbity przez kometę Halley's wynosi 76 lat nie można jednak kalkulować jej ukazań dodając 76 do 1986 z powodu licznych zakłóceń oribtalnych powodowanych polem magnetycznym planet. Istnieją również czynniki nie grawitacyjne takie jak reakcja gazowa w trakciej jej przebiegu w pobliżu Słońca, odgrywają one również dość ważną rolę w odchyleniach orbity. W latach 239 p.n.e. a rokiem 1986 odchylenia orbity plasowały się od 76 lat (w 1986) do 79.3 roku (w 451 i 1066) . Najbliższe przejście peryhelium w czasach Chrystusa mianowicie pomiędzy 11p.n.e a 66 r n.e. Najsłynniejsze pojawienie się komety miało miejsce w 1066 w czasie Bitwy pod Hastings, co zostało utrwalone na Bayeux Tapestry.

   Kometa Halley była widoczna w 1910 a następnie 1986 r. Następne przejście peryhelium będzie mieć miejsce w 1986.

   Orbita komety jest wsteczna i przechyla się 18 stopni w ekliptyki. Tak jak w przypadku innych komet jest bardzo dziwna.

   Tylko cztery komety zostały zbadane przy pomocy pojazdów kosmicznych. Sonda ICE przeszła przez warkocz Komety Giacobini-Zinner w 1985; Komet Grigg Skjellerup została zbadana przez Giotto w 1989. W 1986, pięć pojazdów kosmicznych z USSR, Japonii, i Społeczności Europejskiej badało Kometę Halleya; ESA Giotto zdobyła wiele zdjęć jądra Komety Halleya (powyżej i po prawej). Technologia NASA zaimplikowana w sondzie DS1 pozwoliła na sfotografowanie jądra Komety Borrelly w 2001.

   Jądro Komety Halley ma wymiary 16x8x8 kilometers.

   Odwrotnie do oczekiwań jądro komety jest bardzo ciemne: parametr albedo wynosi około 0.03 co czyni je ciemniejszym od węgla i najciemniejszym z obiektów w układzie słonecznym.

   Gęstość jądra Komety Halleya jest bardzo niska i wynosi ok 0.1 gm/cm3 wskazuje że jest porowaty , być może dlatego iż jest tam dalej dużo pyłów pozostały po sublimacji lodu.

   Kometa Halleya jest najbardziej unikalną z komet, ponieważ jest dość duża i posiada zdefiniowaną i regularną orbitę. Czyni ją to łatwym celem dla sondy Giotto aczkolwiek nie jest ona reprezentatywnym obiektem spośród komet.

   Komet Halleya powróci do układu powróci do układu słonecznego w 2061.

Więcej na temat Komety Halleya

Zagadnienia


Contents ... Sun ... Small Bodies ... Comets ... Halley ... SL 9 ... Data Host


Bill Arnett; last updated: 2001 Sep 26oferty pracy > praca
hosting > domeny