Epimetheus

Saturn XI

   Epimetheus ( "ep eh MEE thee us" ) jest piątym ze znanych satelitów Saturna:
    orbita:  151,422 km from Saturn
    średnica: 115 km (144 x 108 x 98)
    masa:   5.6e17 kg
   Epimetheus był synem Iapetus, i bratem Prometheusa  i Atlasa; mężem Pandory. "Epimetheus" oznacza po grecku "niemądry".

   Epimetheus  został po raz pierwszy zauważony przez Walker  w 1966.  Sytuacja ta była bardzo skomplikowana  gdy Janus  był na  bardzo podobnej orbicie. Więc Walker  oficjalnie podzielił się odkryciem Epimetheus z Fountain i Larson  którzy pokazali w 1977  że wplątane są dwa satelity. Zostało to dopiero wyjaśnione w 1980 za pomocą sondy Voyager 1.

   Epimetheus i Janus  "ko-orbitujące".

   Znajduje się tam kilka kraterów o średnicy większej niż 30 km, jak i kilka małych bruzd i grzbietów. Ekstensywna krateracja pokazuje że Epimetheus  musi być dość stary.

   Ciemna linia w poprzek powierzchni widoczna na powyższym zdjęciu jest cieniem pierścienia F Saturna.

Więcej na temat Epimetheus

Zagadnienia 


Contents ... Saturn ... Pandora ... Epimetheus ... Janus ... Data Host

Bill Arnett; last updated: 1997 Oct 29

oferty pracy > praca
hosting > domeny