Medium międzyplanetarne

   Przestrzeń pomiędzy  planetami nie jest pusta. Zawiera: promieniowanie elektromagnetyczne (fotony);  gorącą  plazmę (elektrony, protony i inne jony) a.k.a. wiatr słoneczny; promienie kosmiczne; mikroskopijne kawałki pyłu; i pola magnetyczne (głównie słoneczne).

   Gdy promieniowanie  Słońca jest oczywiste, inne składniki przestrzeni międzyplanetarnej zostały odkryte dość niedawno.

   Temperatura  medium międzyplanetarnego sięga  ok. 100,000 K. Gęstość wynosi 5 particles/cm3  w pobliżu Ziemi i zmniejsza się  wraz z odległością od Słońca. Choć gęstość ta może być różna jak 100 particles/cm3.

   Choć bardzo cienka, posiada mierzalny efekt na trajektorie pojazdów kosmicznych.

   Prócz bliskich okolic planet, przestrzeń jest napełniona słonecznym polem magnetycznym. Jego interakcje z wiatrem słonecznym są bardzo skomplikowane. Wraz z paroma promieniami słonecznymi, pole magnetyczne Słońca steruje przepływem wiatru słonecznego; większość jego emisji jest uwięziona w pętlach magnetycznych . Jednak niektóre regiony słonecznego pola magnetycznego są otwarte i zezwalają wiatrowi na ucieczkę. Poza tym plazma dominuje i pole magnetyczne ładuje przepływ cząstek 

   Niektóre planety (e.g. Ziemia, Jowisz) posiadają własne pola magnetyczne. To tworzy mniejsze magnetosfery  które dominują wraz z słonecznym wpływem na ich granice. Magnetosfera Jowisza jest bardzo duża  rozciągająca się na ponad milion kilometrów w każdą stronę na odległość orbity Saturna w stronę od Słońca. Ziemskie jest dużo mniejsze, rozciągające się parę tysięcy kilometrów, lecz chroni nas ono przed bardzo niebezpiecznymi efektami wiatru słonecznego.

   W ciała nie magnetyczne takie jak Księżyc, wiatr słoneczny uderza bezpośrednio w powierzchnię..

   Podczas gdy wiatr słoneczny przemieszcza się w przestrzeniu, tworzy bąble gorącej plazmy wokół Słońca nazywanej heliosphere.  Czasem ekspansywny wiatr słoneczny spotyka na swej drodze naładowane cząstki czy pole magnetyczne w gazie międzygwiezdnym.  Granica stworzona pomiędzy wiatrem słonecznym a gazem międzygwiezdnym nazywana jest heliopause. Dokładny kształt i lokacja heliopause nie jest znany, jednak kształt prawdopodobnie jest podobny do kształtu ziemskiej magnetosfery i jest oddalona od Słońca o ok 110 - 160 AU . VoyagerPioneer prawdopodobnie spotkają na swej drodze heliopause w kolejnej dekadzie.

   Ulysses dokonuje badań Słońca i wiatru słonecznego.

   Największe kawałki energii znajdujące się w medium międzyplanetarnym nazywane są kosmicznymi promieniami. Część ma pochodzenie słoneczne; jednak większość (najbardziej energetyczna) została stworzona w nieznanych i bardzo zenergetyzowanych procesach poza układem słonecznym.

   Interakcje z wiatrem słonecznym pola magnetycznego Ziemi i górnych warstw atmosfery tworzą zorze. Inne planety ze znaczącymi polami magnetycznymi (szczególnie Jowisz) mają podobne efekty.

   Zodiacal light  i gegenschein tworzone są przez pyły interplanerne.

Więcej na temat Medium Międzyplanetarnego 


Zagadnienia


Contents ... Sun ... Small Bodies ... Meteorites ... Medium ... Other Systems ... Data Host

Bill Arnett; last updated: 2002 Jun 24

oferty pracy > praca
hosting > domeny