Jowisz

Przynoszący Jollity

   Jowisz to piąta i największa planeta układu słonecznego Jowisz ma dwa razy większą masę niż inne razem wzięte planety (318 razy większy od Ziemi
    orbita:  778,330,000 km (5.20 AU) od Słońca
    średnica: 142,984 km (equatorial)
    masa:   1.900e27 kg
   Jowisz (a.k.a. Jove; Grecki Zeus) był królem wszystkich bogów, Panem Olimpu i patronem państwa rzymskiego Zeus był synem Kronosa (Saturn).

   Jowisz jest czwartym znajjaśniejszych obiektów na niebie (po Słońcu, Księżycu i Venus; czasem jest jaśniejszy od Marsa.) Jest znany od czasów prehistorycznych. Galilusz odkryłw 1610, cztery duże księżyce Jowisza Io, Europa, Ganymede i Callisto (znane jako księżyce Galilejskie) Było to pierwsze odkrycie centrum ruchów, nie mające Ziemi jako ośrodka centralnego. Był to główny punkt odniesienia w teoriiheliocentrycznej Kopernika na temat ruchów planet; Galileusz popierając teorię Kopernika naraził się instytucji Świętej Inkwizycji.

   Jowisz po raz pierwszy był wizytowany przez sondę Pioneer 10w 1973 i później przez Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 i Ulysses. Pojazd kosmiczny - Galileuszznajdował się na orbicie Jowisza przez osiem lat.

   Planety gazowe nie posiadają solidnej nawierzchni, ich materiał gazowy jest tym gęstszy im bardziej w głąb (promień i średnica tych planet opiera się na poziomach od ciśnieniu 1 atmosfery). To co widzimy patrząc na te planety, to szczyty chmur położonych wysoko w ich atmosferach (ponad poziomem o ciśnieniu 1 atmosfery).

   Jowisz w prawie 90% zbudowany jest z wodoru a w 10% z helu (liczby atomów, 75/25% by mass) ze śladami metanu, wody, amoniaku i "skał". Jest to bardzo podobny skład do pierwotnego obłoku słonecznego z którego powstał cały układ słoneczny . Saturn posiada podobny skład, choć Uran i Neptun posiadają mniej wodoru i helu.

   Nasza wiedza na temat wnętrza Jowisza (i innych planet gazowych) jest bardzo nieprecyzyjna i pewnie przez jakiś czas tak będzie. (Dane z Galilejskiej sondy atmosferycznej pochodzą z obszaru poniżej 150 km od szczytów chmury.)

   Jowisz prawdopodobnie posiada jądro zbudowane z materiału skalnego o masie od 10 do 15 razy większej niż masa Ziemi.

   Powyżej jądra znajduje się główny składnik planety płynny metaliczny wodór. Ta egzotyczna forma może istnieć tylko przy ciśnieniu przewyższającym 4 milliony bar,dokładnie jak w przypadku Jowisza (i Saturna). Płynny metaliczny wodór składa się ze zjonizowanych protonów i elektronów (tak jak wnętrze Słońca choć o dużo mniejszej temperaturze). Przy takim ciśnieniu i temperaturze wodór wewnątrz Jowisza jest płynny a nie gazowy. Jest to przewodnik elektryczny i źródło pola magnetycznego Jowisza. Warstwa ta prawdopodobnie zawiera trochę helu i śaldy "zlodowaceń".

   Najbardziej zewnętrzna warstaw zbudowana jest ze zwykłego molekularnego wodoru i helu który, jest płynny wewnątrz i staje się lotny im bardziej do zewnątrz. Atmosfera którą widzimy to tylko szczyt tej głębokiej warstwy. Woda, dwutlenek węgla, metan i inne proste molekuły występują tam w małych ilościach.

   Ostatnie eksperymenty pokazują że wodór nie posiada nagłej fazy przemiany. Dlatego wnętrze jowiskich  planety prawdopodobnie ma podobne granice między ich rozmaitymi wewwnętrznymi warswami.

   Uznaje się że trzy odmienne warstwy chmur składają się z ammonia ice, ammonium hydrosulfide i mieszaniny lodu i wody.  Jednak wstępne wyniki  sondy Galileusz pokazują tylko słabe wskazania chmur( jeden przyrząd wydaje się że odkrył najwyższą warstwę  podczas gdy inny mógł widzieć drugą). Punkt wejściowy sody (lewo) był niezwykły-- ziemskie obserwacje teleskopowe i dalsze obserwacje  z  Galileo orbiter sugerują że sonda mogła znaleźć się w najcieplejszym regionie chmur Jowisza..

   Dane z sondy atmosferycznej Galileusza wskazują iż jest tam dużo mniej wody niż oczekiwano. Oczekiwano że, atmosfera Jowisza zawiera dwa razy więcej tlenu (połączonego z obfitym wodorem do tworzenia wody) jak Słońce. Jednak teraz okazuje się że aktualna ilość jest mniejsza niż na Słońcu. Kolejną niespodzianką była wysoka temperatura i gęstość najwyższych warstw atmosfery.

   Jowisz i inne planety gazowe posiada wiatry o dużej prędkości ograniczone w szerokich  pasach  szerokości.. Wiatry wieją w przeciwnym kierunku w przylegających pasów. Niewielkie różnice chemiczne i temperaturowe pomiędzy tymi pasami są odpowiedzialne za kolorowe pasy które dominują w wyglądzie  planet. Pasma pokolorowane na jasnymi barwami nazywamy strefami; ciemne to pasy. Pasma są znane od jakiegoś czasu na Jowiszu, jednak wiry w miejscach granic pomiędzy pasmami zostały znalezione przez  Voyager. Dane z sondy Galileusz mówią że wiatry mogą być nawet szybsze niż myślano (szybsze niż 400 mph) i rozciągają się w dół tak daleko jak sonda mogła je obserwować; mogą się nawet rozciągać na tysiące kilometrów aż do rdzenia. Atmosfera Jowisza jest także postrzegana jako turbulencyjna. Dowodzi to że wiatry na Jowiszu tworzone są przez jego ciepło wewnętrzne a nie jak w przypadku Ziemi przez emisję słoneczną.

   Jaskrawe kolory widziane na chmurach Jowisza są prawdopodobnie rezultatem reakcji chemicznych śladowych elementów atmosfery; być może mieszająca się siarka daje szeroką gamę barw, jednak w dalszym ciągu nie znamy szczegółów tych zjawisk.

   Kolory są zależne od wysokości chmur: niebieskie są najniżej, następnie brązowe i białe zaś czerwone najwyżej. Czasem możemy zobaczyć niższe warstwy przez luki w wyższych.

   Wielki Czerwony Punkt (GRS) był oglądany przez ziemskich obserwatorów przez ponad 300 lat (to odkrycie przypisano Cassini lub  Robert Hooke w 17 wieku).  GRS jest owalny i ma od 12,000 do  25,000 km, jest wielkie jak dwie połączone Ziemie. Inne mniejsze ale podobne punkty również są od dawna znane. Obserwacje podczerwone i kierunek rotacji wskazują że GRS to region o wysokim ciśnieniu, którego szczyty  chmur są wyższe i zimniejsze niż  w otaczających regionach. Podobne struktury widziano na Saturnie i Neptunie. Nie jest wiadomo jak takie struktury mogą egzystować przez tak długi czas.

   Jowisz wydziela więcej energii w przestrzeń niż absorbuje od Słońca. Wnętrze Jowisza jest gorące: jądro osiąga temperaturę ok 20,000 K. Ciepło jest generowane przez mechanizm Kelvin-Helmholtz , powolnej  kompresji grawitacyjnej planety. (Jowisz nie produkuje energii przez  nuclear fusion tak jak Słońce ; jest dużo za mały i stąd jego jądro jest zbyt małe aby zainicjować reakcje nuklearne.). To ciepło wewnętrzne prawdopodobnie powoduje konwekcję  głęboko z płynnymi warstwami Jowisza i jest prawdopodobnie jest odpowiedzialny za kompleksowe ruchy które widzimy na szczytach chmur. Saturn i  Neptun są podobne do Jowisza pod tym względem, zaś Uran nie.

   Jowisz posiada największą średnicę jaką może mieć planeta gazowa. Jeśli więcej materiału zostałoby dodane, mogłoby to spowodować kompresje grawitalną zaś promień zwiększyłby się nieznacznie. Gwiazdy mogą być większe ze względu na ich (nuklearne) źródło ciepła. (  Jowisz by musiałby  być 80 razy większy aby stać się gwiazdą.)

   Jowisz posiada duże pole magnetyczne, dużo mocniejsze niż Ziemskie. Jego  magnetospfera  rozciąga się na ponad 650 milionów  km (poza orbitę Saturna!). (należy wspomnieć iż magnetosfera Jowisza jest daleka od "sferyczności" -- rozciąga się na "tylko" parę milionów kilometrów w stronę Słońca.) Księżyce Jowisza znajdują się pod wpływem jego pola magnetycznego, ten fakt tłumaczy pewną aktywność na Io. Niestety na przyszłość podróżników  i  prawdziwą troskę projektantów pojazdów Voyager  i Galileo, ma wpływ środowisko w pobliżu Jowisza zawiera wysoką ilość energetycznych odłamów uwięzionych w polu magnetycznym planety. To  "promieniowanie" jest podobne, ale bardziej intensywne od tego które znaleziono w pobliskim Ziemi pasie Van Allen . Mogłoby okazać się to straszne dla niezabezpieczonej  istoty ludzkiej .
    Sonda atmosferyczna z  Galileusza  odkryła nowy pas promieniowania pomiędzy pierścieniem Jowisza a najwyższą warstwą  atmosfery. Pas ten jest najprawdopodobniej 10 razy silniejszy od pasa Van Allen. Niespodziewanie ten nowy pas posiada naładowane energią jony helu niewiadomego pochodzenia.

   Jowisz podobnie do Saturna posiada pierścienie, jednak dużo cieńsze i mniejsze (prawo). Były one zupełnie nieoczekiwane, i zostały odkryte tylko dlatego że dwóch naukowców z programu Voyager 1 stwierdziło iż po pokonaniu 1 miliarda kilometrów należy choć na krótko rzucić okiem na zdjęcia aby zobaczyć czy planeta posiada pierścienie. Inni myśleli że szansa odnalezienia czegokolwiek jest bardzo nikła, jednak to zawsze jakaś szansa. Były one nawet sfotografowane w podczerwieni przez teleskopy ziemskie i Galileo.

   Odwrotnie do Saturna, pierścienie Jowisza są ciemne (albedo około .05). Są prawdopodobnie  zbudowane z bardzo małych ziaren materiału skalnego. Inaczej niż w przypadku pierścieni Saturna te nie zawierają lodu.

   Cząstki nie zostają długo w pierścieniach Jowisza (spowodu działań magnetycznych i atmosferycznych).  Sonda Galileusz odnalazła dowody iż  pierścienie są zasilane przez pył stworzony podczas uderzeń mikrometeorów w cztery najbliższe księżyce,  które są wysokoenergetyczne spowodu działań pola grawitacyjnego Jowisza. Wewnętrzne halo pierścienia jest  rozszerzone interakcjami z polem magnetycznym Jowisza.

   W Lipcu 1994, Kometa Shoemaker-Levy 9 uderzyła w Jowisz ze spektakularnymi rezultatami (lewo). Efekty były widoczne  nawet przy użyciu amatorskiego teleskopu. Gruzy po uderzeniu były widziane nawet rok po nim przez HST.

   Podczas nocy na niebie Jowisz jest zwykle najjaśniejszą "gwiazdą" na niebie" (druga jest  Venus, która jest rzadko widoczna na ciemnym niebie). Cztery Galilejskie księżyce można łatwo zobaczyć za pomocą lornetki; parę pas i Wielki Czerwony Punkt może być widziany małym teleskopem astronomicznym. Istnieje parę stron WWW  które pokazują obecną pozycję Jowisza (i paru innych planet)  na niebie. Bardziej szczegółowe diagramy można stworzyć za pomocą programu typu lanetarium takiego jak Starry Night.

Jowisz - Satelity

Jowisz posiada 61 znanych satelitów (dane z Maja 2003): cztery duże księżyce Galilejskie, 34-mniejsze i nazwane , plus wiele więcej mniejszych aczkolwiek odkrytych i jeszcze nie nazwanych:
      Dystans  Promień  Masa
Satelita  (000 km)  (km)   (kg)  Odkrywca  Data
--------- -------- ------ ------- ---------- -----
Metis      128   20 9.56e16 Synnott   1979
Adrastea    129   10 1.91e16 Jewitt    1979
Amalthea    181   98 7.17e18 Barnard   1892
Thebe      222   50 7.77e17 Synnott   1979
Io       422  1815 8.94e22 Galileo   1610
Europa     671  1569 4.80e22 Galileo   1610
Ganymede    1070  2631 1.48e23 Galileo   1610
Callisto    1883  2400 1.08e23 Galileo   1610
Leda     11094    8 5.68e15 Kowal    1974
Himalia    11480   93 9.56e18 Perrine   1904
Lysithea   11720   18 7.77e16 Nicholson  1938
Elara     11737   38 7.77e17 Perrine   1905
Ananke    21200   15 3.82e16 Nicholson  1951
Carme     22600   20 9.56e16 Nicholson  1938
Pasiphae   23500   25 1.91e17 Melotte   1908
Sinope    23700   18 7.77e16 Nicholson  1914
Dane dla małych księżyców są przybliżone. Wiele z nich nie jest tutaj wymienionych.

Pierścienie Jowisza 

     Dystans  Szerokość Masa
Pierścień (km)    (km)  (kg)
----   --------  ----- ------
Halo   100000   22800  ?
Main   122800   6400 1e13
Gossamer 129200  214200  ?
(dystans od centrum Jowisza do wewnętrznej krawędzi pierścienia)

Więcej na temat Jowisza i jego satelitów

Zagadnienia


Expresem na  Io

Contents ... Sun ... Mars ... Deimos ... Jupiter ... Metis ... Saturn ... Data Host

Bill Arnett; last updated: 2003 Sep 23

oferty pracy > praca
hosting > domeny