Ziemia

   Ziemia jest trzecią planetą układu słonecznego i piątą największych :

    orbita:  149,600,000 km (1.00 AU) od Słońca
    średnica: 12,756.3 km
    masa:   5.972e24 kg
   Nazwa "Earth" jako jedyna nie wywodzi się z Grecko/Rzymskiej Mitologii. Pochodzi ona ze Staroangielskiego i Germańskiego. Istnieje oczywiście mnóstwo innych nazw tej planety w innych językach. W Rzymskiej Mitologii bóstwem Ziemi był Tellus -  urodzajna gleba (Greckiej: Gaia, terra mater- Matka Ziemia).

   Do czasów Kopernika (szesnasty wiek) nie myślano że Ziemia to poprostu kolejna planeta.

   Ziemia może być badana bez użycia pojazdów kosmicznych. Niemniej jednak do dwudziestego wieku nie było to możliwe gdyż nie posiadaliśmy map całej planety. Zdjęcia planety zrobione z kosmosu posiadają pewną wartość; dla przykładu są bezcenne w prognozowaniu pogody, śledzeniu huraganów. Są przy tym niezwykle piękne.

   Ziemia jest podzielona na kilka warstw różniących się pod względem chemicznym i sejsmicznym (głębokość w km):

	   0- 40 skorupa
	  40- 400 górna osłona
	  400- 650 region przejściowy
	  650-2700 dolna osłona 
	 2700-2890 D'' warstwa 
	 2890-5150 Zewnętrzne jądro
	 5150-6378 Wewnętrzne jądro
Grubość skorupy jest różna, cieńsza pod oceanami, grubsza pod kontynentami. Wewnętrzne jądro i skorupa są bardzo stabilne; zewnętrzne jądro i osłony są plastyczne i lub częściowo płynne. Warstwy są oddzielone luk o dużych wahaniach sejsmicznych; najbardziej znana z nich jest luka Mohorovicic  znajdująca się pomiędzy skorupą a górną osłoną.

Większość masy Ziemi zawiera się w osłonach , większość reszty to rdzeń; część zamieszkiwana przez nas to skromny wycinek całości (oceniany poniżej x10^24 kilogramów):

	   atmosfera   		= 0.0000051
	   oceany     		= 0.0014
	   skorupa    		= 0.026
	   osłona     		= 4.043
	   zewnętrzne jądro      = 1.835
	   wewnętrzne jądro      = 0.09675

   Jądro prawdopodobnie głównie zbudowane jest żelaza (lub niklu i żelaza)  choć możliwe jest iż mogą występować lżejsze elementy. Jego temperatura w punkcie centralnym może wynosić aż 7500 K, czyli więcej niż temperatura powierzchni Słońca. Dolna osłona to prawdopodobnie krzem, magnez i tlen z pewną domieszką żelaza, wapnia i aluminium. Górna to głównie  olivene i pyroxene (żelazo/magnez krzem), wapń i aluminium. Większość naszej wiedzy pochodzi z badań sejsmicznych; próbki z górnej osłony przybywają na powierzchnię jako lawa wulkaniczna, ale większość Ziemi jest niedostępna. Skorupa zbudowana jest z kwarcu (dwutlenek krzemu) i innych krzemowców jak  skaleń. Brana jako całość Ziemia to kompozycja chemiczna (masa) zbudowana w taki rozkładzie:

  34.6% Żelazo
  29.5% Tlen
  15.2% Krzem
  12.7% Magnez
   2.4% Nikiel
   1.9% Siarka
   0.05% Tytan

   Ziemia to najgęstsze większe ciało w układzie słonecznym.

   Inne ziemskie planety prawdopodobnie posiadają podobną strukturę i skład chemiczny z pewnymi różnicami: Księżyc posiada bardzo małe jądro; Merkury posiada bardzo duże jądro (w stosunku do jego średnicy); osłony Marsa i Księżyca są dużo grubsze; Księżyc i Merkury mogą nie posiadać chemicznie odrębnych skorup; Ziemia jest jedyną która posiada wyodrębnione jądro wewnętrzne od zewnętrznego. Należy jednak pamiętać iż nasza wiedza na temat wnętrz planet jest przeważnie teoretyczna nawet jeśli chodzi o Ziemię.

   Odwrotnie do innych planet typu ziemskiego, skorupa ziemska jest podzielona na kilka stabilnych płyt które krążą niezależnie ponad gorącą osłoną Teoria opisująca te ruchy nazywana jest tektoniką płyt. Jest to scharakteryzowane dwoma głównymi procesami: rozpowszechnianie i  schodzenie w dół. Rozpowszechnienie miejsce gdy dwie płyty oddalają się od siebie i z wznoszącej się magmy  tworzy się nowa skorupa Schodzenie w dół zachodzi gdy dwie płyty kolidują ze sobą a koniec jednej znajduje się poniżej drugiej, powoduje to że jedna z płyt wsuwa się pod nią i zostaje zniszczona w osłonie. Istnieje także ruch poprzeczny w przypadku pewnych uskoków  płyt (i.e. the San Andreas Fault in California) czy kolizje pomiędzy płytami kontynentalnymi (i.e. India/Eurasia). Istnieje (na dzień dzisiejszy) osiem głównych płyt:

Istnieje także dwadzieścia lub więcej małych płyt takich jak Arabska czy Płyty Filipińskie.  Trzęsienia Ziemia są bardziej prawdopodobne na krańcach płyt. Znajdując ich lokacje jest łatwiej znaleźć ich krańce (prawa).

   Powierzchnia Ziemi jest bardzo młoda. W dość krótkim okresie czasu (w rozumieniu astronomicznym)  500,000,000 lat lub więcej  erozja i procesy tektoniczne zniszczyły i odbudowały większość powierzchni Ziemi, przy tym eliminując wszelkie ślady  wcześniejszej historii geologicznej (takiej jak kratery po uderzeniowe). Wobec czego wczesna historia Ziemi została wymazana. Ziemia ma od 4.5 do 4.6 biliona  lat, jednak najstarsze ze znanych nam skał mają około 4 bilionów lat, zaś skały starsze niż 3 biliony   lat to rzadkość. Najstarsze skamieniałości żywych organizmów są młodsze niż 3.9 biliony lat . Nie istnieje żaden moment w czasie który wyraziście potwierdza moment  zaistnienia życia. 

   71 Procent powierzchni Ziemi pokryte jest wodą. Ziemia to jedyna planeta na której woda istnieje jako płyn na powierzchni (choć powierzchni Titana mogą  istnieć płynne postaci metanu i though there may be liquid etanu i płynna woda pod powierzchnią Europy). Płynna woda wedle naszego rozumowania  jest oczywiście esencją życia. Pojemność cieplna oceanów jest bardzo ważna do utrzymania stabilnej temperatury Ziemi. Płynna woda jest również odpowiedzialna za erozję czy zmiany pogodowe nad kontynentami Ziemi, jest to unikalny proces w systemie słonecznym (choć mogło mieć to miejsce na Marsie).

   Atmosfera Ziemi składa się w 77% z azotu i  21% tlenu,  ze śladami argonu, dwutlenku węgla i wody. Prawdopodobnie  było dużo więcej dwutlenku węgla w atmosferze kiedy Ziemia została stworzona, ale został on przeobrażony w  skały węglowe pomniejsza część zawędrowała do oceanów lub została zużyta przez roślinność. Płyty tektoniczne i procesy biologiczne zajmują się  ściąganiem dwutlenku węgla z atmosfery do powyższych miejsc. Mała ilość dwutlenku węgla jest niezwykle ważna do kontrolowania temperatury na powierzchni Ziemi a także procesu cieplarnianego. Efekt cieplarniany podnosi średnią temperaturę powierzchni o około 35 stopni C (od -21 C do +14 C);  bez tego oceany mogłyby zamarznąć i życie mogłoby być niemożliwe.

   Obecność wolnego tlenu jest niezbędna z chemicznego punktu widzenia.  Tlen jest bardzo aktywnym gazem i w "normalnych" warunkach ulega szybkim reakcjom z innymi pierwiastkami. Tlen w atmosferze Ziemi jest produkowany i kierowany procesami biologicznymi. Bez życia nie byłoby wolnego tlenu.

   Interakcja  Ziemi i Księżyca zwalnia rotację o 2 milisekundy na stulecie. Obecne badania pokazują iż 900 lat temu było 481 dni kalendarzowych po 18 godzin każdy.

   Ziemia posiada najskromniejsze pole magnetyczne wytwarzane przez energię elektryczną zewnętrznego jądra Interakcja z wiatrem słonecznym, sprawia że że w polu magnetycznym i w wyższej warstwie atmosfery powstają zorze polarne (sprawdź w Interplanetary Medium). Nieregularności tych czynników powodują że pola magnetyczne  przemieszczają się a nawet odwracają odwrotnie do powierzchni; biegun północny jest obecnie zlokalizowany w północnej Kanadzie. ( "północny biegun geomagnetczny" jest pozycją na powierzchni Ziemi bezpośrednio nad biegunem południowym; spójrz na diagram.)

Pole magnetyczne ziemie i jego interakcje z wiatrem słonecznym również produkują promieniujące pasy Van Allen , para pierścieni zjonizowanego gazu (lub plazmy) uwięziona w orbicie około ziemskiej. Zewnętrzny pierścień rozciąga się od  wysokości 19,000 km do  41,000 km; wewnętrzny pierścień leży pomiędzy 13,000 km 7,600 km  wysokości.

Satelita Ziemi

Ziemia posiada tylko jednego naturalnego satelitę Księżyc. Jednak
      Dystans Promień  Masa
Satelita (000 km)  (km)   (kg)
--------- -------- ------ -------
Księżyc   384     1738 7.35e22

Więcej na temat Ziemi i Księżyca

Zagadnienia


Contents ... Sun ... Venus ... Earth ... Moon ... Mars ... Data Host

Bill Arnett; last updated: 2003 May 28

oferty pracy > praca
hosting > domeny