Wewnętrzne księżyce Jowisza


Najbliższe Jowisz (bliższe niż księżyce Galileusza ) są cztery małe księżyce:


Metis

   

Jupiter XVI

   Metis ( "MEE tis" ) jest najbliższym ze znanych nam satelitów Jowisza::

    orbit:  128,000 km od Jowisza
    diameter: 40 km
    mass:   9.56e16 kg

   Metis była Tytanką która została pierwszą żoną Zeusa (Jowisza).

   Odkryta przez Synnott w 1979 (Voyager 1).

   Metis i Adrastea znajdują sie w tym samym miejscu co główny pierścień Jowisza.Mogą być one źródłem materii tworzącej ten pierścień.

   Małe satelity znajdujące się w pierścieniach planety czasem nazywane są "mooms".

Więcej na temat Metis


Adrastea

   

Jupiter XV

   Adrastea ("a DRAS tee uh") jest drugim ze znanych satelitów Jowisza:

    orbita:  129,000 km od Jupiter
    diameter: 20 km (23 x 20 x 15)
    masa:   1.91e16 kg

   Adrastea, dająca kary i nagrody, była córką Jowisza i Ananke.

   Odkryta przez studenta -odkryta przez studenta David Jewitt (pracującego pod kierownictwem Danielson) w 1979 (Voyager 1).

   Metis and Adrastea orbitują wewnętrz synchronicznego promienia orbitalnego i wewnątrz Roche limit. Mogą być na tyle małe że unikają zakłóceń pływowych ale ich orbity mogą zostać zniszczone.

   Adrastea jest jednym z najmniejszych księżyców w układzie słonecznym.

Więcej na temat Adrestea


Amalthea

   

Jupiter V

   Amalthea ("am al THEE uh") jest trzecim ze znanych księżyców Jowisza:

    orbita:  181,300 km od Jowisza
    diameter: 189 km (270 x 166 x 150)
    masa:   3.5e18 kg ?

   Amalthea była boginką która zajmowała się małym Zeusem i karmiła go kozim mlekiem.

   Odkryta przez Barnard 9 września 1892 przy pomocy 36 calowego inch (91 cm) refraktora w Lick Observatory. Amalthea jest ostatnim z księżycy odkrytym w trakcie obserwacji wzrokoweji (as opposed to photography).

   Amalthea i Himalia to największe z pięciu i sześciu największych księżycy Jowisza;są one takich samych rozmiarów aczkolwiek mają tylko 1/15 z rozmiarów kolejnego- Europy.

   Jak większość z księżycy Jowisza Amalthea obraca się synchornicznie;jej długie oś nachylona jest blisko Jowisza.

   Amalthea najczerwieńszym z obiektów u ukladzie słonecznym.Jej czerwony kolor pojawia się z powodu siarkowych reakcji pochodzących z Io.

   Wcześniej,myśleliśmy że rozmiar i nieregularny kształ pownien pokazać iż Amalthea posiada mocną strukturę.Jednak pomiary jej masy podczas ostatniego przelotu Galileusza przez jej orbitę pokazują iż jest inaczej.Teraz pokazuje się iż gęstość Amalthea jest taka sama jak wody i jak wiemy niedobra jest struktura stworzona z lodu gdyż łatwo wtedy o straty powierzchni..

   Jak Io, Amalthea oddaje więcej ciepła niż otrzymuje od słońca (prawdopodobnie dzieje się tak z powodu wyładowań elektrycznych w polu magnetczynym Jowisza).

Więcej na temat Amalthea


Thebe

   

Jupiter XIV

   Thebe ("THEE bee") jest czwartym ze znanych nam księżyców Jowisza:

    orbita:  222,000 km from Jupiter
    diameter: 100 km (100 x 90)
    masa:   7.77e17 kg

   Thebe była nimfą , córką bożka rzecznego Asopus.

   Odkryta przez Synnott w 1979 (Voyager 1).

   Obraz powyżej pokazuje Thebe prowadzącą stronę która posiada trzy lub cztery duże kratery (porównując do rozmiarów Thebe). Obraz po lewo pokazuje drugą stronę Thebe..

Więcej na temat Thebe


Zagadnienia


Contents .... Jowisz ... Metis / Adrastea / Amalthea / Thebe ... Io ... Dane Host


Bill Arnett; last updated: 2002 Dec 09


oferty pracy > praca
hosting > domeny