Dodatki 2: Extrema w układzie słonecznym


Tutaj znajdziecie największe, najmniejsze, najjaśniejsze i najgęstsze z ciał znajdujących się w układzie słonecznym wraz z najlepszymi warunkami do  życia.

Największe

W układzie słonecznym znajduję się 17 obiektów o promieniu większym niż 1000 km.

[big worlds]
Kompozycja powyżej pokazuje Słońce i 5 największych planet w skali 3200 km/pixel. (Ziemia to ten mały punkt pomiędzy Słońcem a Jowiszem).

[small worlds]

Ta kompozycja pokazuje Ziemię i pozostałe 11 dużych obiektów układu słonecznego w skali  100 km/pixel.

          Dystans  Promień  Masa
 Nazwa   Orbita (000 km)  (km)   (kg)
--------- ------- -------- ------- -------
Słońce            697000 1.99e30
Jowisz	  Sun    778000  71492 1.90e27
Saturn   Sun   1429000  60268 5.69e26
Uran    Sun   2870990  25559 8.69e25 *
Neptun   Sun   4504300  24764 1.02e26 *
Ziemia   Sun    149600   6378 5.98e24
Venus   Sun    108200   6052 4.87e24
Mars    Sun    227940   3398 6.42e23
Ganymede  Jupiter   1070   2631 1.48e23 +
Titan   Saturn   1222   2575 1.35e23 +
Merkury  Sun    57910   2439 3.30e23 +
Callisto  Jupiter   1883   2400 1.08e23
Io     Jupiter   422   1815 8.93e22
Księżyc  Earth    384   1738 7.35e22
Europa   Jupiter   671   1569 4.80e22
Triton   Neptune   355   1353 2.14e22
Pluton   Sun   5913520   1160 1.32e22

*Nota: Neptun jest nieznacznie gęstszy niż Uran.

+Nota: Merkury jest dużo gęstszy niż Ganymede i Titan.


Najmniejsze

Istnieje  13 księżyców których promień jest mniejszy niz 20 km:
          Dystans	Promień Masa
 Nazwa   Orbita (000 km)  (km)   (kg)
--------- ------- -------- ------- -------
Deimos   Mars     23    6 1.80e15
Leda    Jowisz   11094    8 5.68e15
Adrastea  Jowisz	129    10 1.91e16 *
Pan    Saturn    134    10   ?  
Phobos   Mars      9    11 1.08e16 *
Calypso  Saturn    295    13   ?  
Cordelia  Uran     50    13   ?  
Ananke   Jowisz   21200    15 3.82e16
Atlas   Saturn    138    15   ?  
Telesto  Saturn    295    15   ?  
Helene   Saturn    377    16   ?  
Ophelia  Uran     54    16   ?  
Sinope   Jowisz  23700    18 7.77e16

*Nota: Adrastea jest dużo gęstsza niż Phobos.

Jeśli zostanie to potwierdzone to S/1999 J 1  będzie najmniejszym ze znanych satelitów krążących wokół planety. Oczywiście istnieją tysiące mniejszych asteroid, Kuiper Belt objects, i komet.


Najjaśniejsze

Istnieje 12 ciał jaśniejszych niż 6 wielkości gwiazdowych (jak się patrzy z Ziemi). Wszystkie te obiekty można zobaczyć gołym okiem lub przy użyciu lornetki.
          Dystans  Promień
 Nazwa   Orbita (000 km)  (km)   Vo *
--------- ------- -------- -------  ---
Słońce   ?       0 697000 -26.8
Księżyc  Ziemia    384  1738 -12.7
Venus   Słońce  108200  6052 -4.4 
Jowisz   Słońce  778000  71492 -2.7 
Mars    Słońce  227940  3398 -2.0 
Merkury  Słońce   57910  2439 -1.9 
Saturn   Słońce  1429000  60268  0.7 
Ganymede  Jowisz   1070   2631  4.6 
Io     Jowisz   422   1815  5.0 
Europa   Jowisz   671   1569  5.3 
Uran    Słońce 2870990  25559  5.5 
Callisto  Jowisz   1883   2400  5.6 

*Nota: Vo = wielkość gwiazdowa w widzianym z opozycji świetle.

Nota: Komety  są zwykle bardzo jasne w trakcie ich przejść blisko Słońca.

Ostrzeżenie: Proszę NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA SŁOŃCE. Patrzenie bezpośrednio na Słońce może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wzroku; patrzenie bezpośrednio na Słońce przy użycie lornetki lub teleskopu może doprowadzić do czasowej lub permanentnej ślepoty.


Najgęstsze

Istnieje 11 ciał których gęstość jest większa niż 3 g/cm3:
      Promień  Masa
Nazwa    (km)   (kg)  gęst. *
--------- ------- ------- ----
Ziemia    6378 5.97e24 5.52
Merkury   2439 3.30e23 5.42
Venus    6052 4.87e24 5.26
Adrastea    10 1.91e16 4.5 
Mars     3398 6.42e23 3.94
Io      1815 8.93e22 3.53
Księżyc   1738 7.35e22 3.34
Elara     38 7.77e17 3.3 
Sinope     18 7.77e16 3.1 
Lysithea    18 7.77e16 3.1 
Europa    1569 4.80e22 3.01

*Nota: Gęstość wyrażona gramami na centymetr sześcienny.

Nota: Dane mniejszych satelitów nie są bardzo dokładne.

Istnieje także bardzo wiele gęstych asteroid szczególnie M-typ.


Najlepsze warunki do życia

   Nazwa Dlaczego
--------- -------
Ziemia   :-)
Mars    podobny do Ziemi; pewnie bardziej w przeszłości; ALH84001
Europa   może posiadać wodę
Enceladus może posiadać wodę
Titan   dużo pierwiastków chemicznych, możliwe płyny
Io     dużo pierwiastków chemicznych, cieplejszy niż inne
Jowisz   długi strzał: ciepły, mnóstwo materiałów organicznych

Rezultaty badań Meteoru Marsjańskiego pokazał iż wszystko co na nim jest bardzo spekulacyjne. Żadne z tych warunków nie są naprawdę bardzo dobre. Dobrymi argumenty mogą powstać do tezy czemu życie ( takie jakim my je pojmujemy) nie może istnieć na tych obiektach (Więcej na temat życia na Europie.)


Contents ... Appendices ... Data ... Extrema ... Chronology ... Host

Bill Arnett; last updated: 2003 Apr 25

oferty pracy > praca
hosting > domeny