Dodatki 1c: Dane układu słonecznego 3


Nota: Dane te zostały opracowane w oparciu o nie pewne źródła, proszę nie używać ich do aplikacji  ryzykujących życiem!

Różne dane

									  
      Gravitacja Esc vel M.O.V  nachył     górny  Peri-  równość powierzchnia ciśnienie Skład Atmosfery
Nazwa     (g)   (km/s) (km/s) osiowy  spłasz.  węzeł  helium  (K)   (K)     (atm)) 
--------- ------- -------  ------  ------ ------ ------  ------ -------   ------- ------   -----------
Merkury   0.378   4.44  47.87   0        48.35  77.44  449    440  	0     
Venus    0.907  10.36  35.02  177.36      76.72 131.56  328    730  	93     CO2, N2
Ziemia   1.000   11.19  29.79   23.45 .00335  354.90 102.83  279    287  	1     N2, O2, Ar
Mars    0.377   5.03  24.13   25.19 .00519  49.60 335.99  226    218  	0.007   CO2, N2, Ar
Jowisz   2.364  59.5   13.06   3.13 .06481  100.47  15.63  122    120  	(x)    H2, He
Saturn   0.916  35.5   9.66   26.73 .1076  113.71  92.80  90     88  	     H2, He
Uran    0.889  21.3   6.80   97.86 .030   74.06  176.29  64     59      	 H2, He, CH4
Neptun   1.125  23.5   5.44   29.60 .026   131.81  1.95  51     48      	 H2, He, CH4
Pluton   0.067   1.3   4.74   122.52      110.42 224.59  44     37  	1e-5   N2, CH4, CO

Klucz:  Grawitacja równikowa i powierzchniowa; (zobacz także w "Your Weight On Other Worlds") 

Esc vel Escape prędkość podana w  kilometrach na sekundę 

M.O.V. Mean Orbital Velocity( średnia prędkość orbitalna) podana w kilometrach na sekundę,

 nachył osiowy rotacji w stopniach

 spłaszczenie,  

 Górna długość geograficzna górnego węzła

 długość geograficzna peryhelium; 

  równomierna temperatura w  Kelvins

powierzchnia- temperatura powierzchni podana w Kelvinach; 

ciśnienie atmosferyczne podane w atmosferach

Nota: (x) dla planet jowiszowych  powierchnia tyczy się się do szczytów chmur lub poziomu 1 Bar. Bardziej dokładne dane znajdują się w telnecie -JPL's Horizons telnet interface


Contents ... Appendices ... Orbital ... Physical ... Misc ... Extrema ... Host

Bill Arnett; last updated: 2000 May 18

oferty pracy > praca
hosting > domeny